Afgørelse om ikke-vandløb – Arrehedegrøften

I går bliv sagen om Spildevandsplanens vedtagelse frigivet, under dagsorden til Udvalget for Klima, Natur og Miljø, dagsordenspunkt nr. 23, sags.nr. 06.00.05-P15-1-19.
Denne fremgår af kommunens hjemmeside: se følgende link https://halsnaes.dk/politik/dagsordener-og-referater/dagsorden?agendaid=ab70d267-28ec-4e23-a9a9-8db8d3695046

Af dagordenspunkt nr. 23, fremgår de større ændringer som administrationen har foreslået, på baggrund af alle modtaget høringssvar.
Under punktet fremgår også de bilag der er blevet udarbejdet særskilt til sagen om godkendelse (bilag 1-5) og de bilag som var en del af høringsudkastet.

Indholdet fra dit/jeres tilsendte høringssvar indgår i Bilag 1 Høringsnotat, hvor administrationen har samlet fællestræk og temaer ved høringssvarerne og givet samlede besvarelser.
Dit/jeres tilsendte høringssvar indgår i sin helhed i Bilag 2 Kopi af høringssvar.

Sagen bliver først forelagt Udvalget for Klima, Natur og Miljø d. 30. marts, inden den bliver forelagt Byrådet d. 28. april til endelig vedtagelse.

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder. Bogmærk permalinket.