Generalforsamling

Forsamlinger og Corona samt afholdelse/aflysning af Generalforsamling

Der er for tiden forbud mod arrangementer og forsamlinger med flere end 10
personer.

Vi følger naturligvis myndighedernes anbefaling og restriktioner.

Generalforsamlingen søndag den 15.11.2020 er derfor aflyst.

Vi vender snarest tilbage med én ny dato når man må forsamles igen

Med venlig hilsen

Ib Thyge Christensen
Formand for Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune
41897101
itc@kp.dk

Foreningen afholder hvert år et ordinært delegeretmøde, hvor forretningsudvalget og de tilsluttede foreningers formænd deltager. På delegeretmøde aflægges beretning og regnskab for det forløbne år ligesom aktiviteter, budget og kontingent for det kommende år drøftes og fastlægges.

Delegeretmødet afholdes i perioden 15. september – 15. november

Delegeretmøde 2019
Delegeretmøde afholdes søndag den 27. oktober 2019 på Ølsted Kro
Delegeretmøde 2019 – indkaldelse 
Delegeretmøde 2019 – ekstra ordinær indkaldelse
Resultatopgørelse 2018-2019
Budget 2020


Delegeretmøde 2018
Delegeretmøde blev afholdt den 27. oktober 2018 på Ølsted Kro

Delegeretmøde 2017
Delegeretmøde blev afholdt den 16. september 2017 på Ølsted kro
LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN delegeretmødet 2017-referat
Beretning 2016-2017
Ref – Landliggersammenslutningen 9 maj 2017
borgmester møde
Budget 2018_2019 150817
Resultatopgørelse 2016-2017 270417

Delegeretmøde 2016
Delegeretmødet er i år planlagt og gennemføres på
Ølsted Kro, lørdag den 24. september 2016 kl. 10
med efter følgende smørrebrød.

Delegeretmøde 2015
Delegeretmødet er i år planlagt og gennemføres på
Ølsted Kro, lørdag den 19. september 2015 kl. 10
med efter følgende smørrebrød.

Indhold til mødet kan ses i seneste nyt, delegeretmøde 2015.

Indkaldelse vedr. tilmelding, udsendes pr. mail.

Delegeretmøde 2014
Afholdt på Ølsted kro lørdag den 25. oktober 2014 kl. 10,
indkaldelse udsendt pr. mail til foreningernes formænd.

Indkaldelse_2014
Referat delegeretmødet 2014
Beretning 2014
Indlæg på delegeretmødet
ølsted 25 okt 2014
Regnskab 2014
Resultatopgørelse 2013-2014 070514
Budget 2015_2016 080914
Beretninger, referater og bilag

2013
Delegeretmøde 2013

2012
Delegeretmøde 2012

2011
2010