Delegeretmøde 2013

Delegeretmøde 2013

Delegeretmødet for 2013 blev afholdt lørdag d. 26.10 2013 kl. 10 med efterfølgende frokost kl. 12.30 på Ølsted kro.

Foreningen afholder hvert år et ordinært delegeretmøde, hvor forretningsudvalget og de tilsluttede foreningers formænd deltager. På delegeretmøde aflægges beretning og regnskab for det forløbne år ligesom aktiviteter, budget og kontingent for det kommende år drøftes og fastlægges.

Hvert år vælges et tema, der i år bliver spildevandsplanen, som indledning til årets delegeretmøde.  Indkaldelse_2013

Resultatopgørelse og budget:

Land_result_2013

Budget 2014_2015

Forslag til behandling på delegeretmøde:

Forslag til vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer

Ekstra ordinær indkaldelse Indkaldelse ekstra ordinær

Der blev vedtaget nye vedtægter, der vises på hjemmesiden

Referat fra delegeretmødet  kan hentes  her: referat_nov_2013

Beretning i forbindelse med delegeretmødet Beretning 2013 PDF