Information & Arkiv

Her finder du relevant information og arkiverede dokumenter:

Generalforsamling i Landliggersammenslutningen

En gang om året er der mulighed for at møde frem og at deltage i Landliggersammenslutningens generalforsamling i tidsrummet 15. september – 15. november.

Igangværende fokusområder 2019

  • Lokalplaner
  • Påfyldning af sand & sten i Roskilde fjord
  • Høfder langs Kattegat
  • Store sommerhuse
  • Etablering af cykelsti, Nyvej, Asserbo
  • Dialog Kommune
  • Kloakering og lys
  • Rekreative områder
  • Nordkysten

Forskelligt gennem tiden

Forbedring af information til medlemsforeningerne

I takt med en hurtigere og bedre information til de enkelte foreninger, vil mail i større udstrækning blive anvendt.

Derfor er der behov for en mail adresse, som kontaktadresse i de enkelte foreninger/ vejlaug.

Send en mail til formanden, med oplysninger om navn og mail adresse på foreningen / vejlaugets kontaktperson.