Om Landliggersammenslutningen

Landliggersammenslutningen er en organisation for grundejerforeninger, vejlaug og trappelaug i Halsnæs Kommunes sommerhusområde.

Se medlemslisten

Fælles interesser

Landliggersammenslutningen varetager emner af fælles interesse eller principiel karakter for de tilsluttede foreninger og deres medlemmer. Henvendelse til Sammenslutningens Forretningsudvalg sker gennem medlemsforeningerne.

Sommerhusejerne kan også henvende sig direkte til Sammenslutningen; men behandling af sager vil normalt være betinget af de pågældende er tilknyttet en af medlemsforeningerne.

Indflydelse

Landliggersammenslutningen blev stiftet i 1974 og har i de forløbne år medvirket til og deltaget i løsning af sager, der kunne forbedre sommerhusejernes vilkår og muligheder for at lette opholdet i sommerlandet.

Sammenslutningen har gennem årene haft en finger med i spillet i mange veæsentlige ting. bl.a.:

  • Sikring af maksimum grænse for egenbetaling i forbindelse med kloakering.
  • Etablering af pensionisters mulighed for helårsbeboelse i sommerhuset.
  • Etablering af genbrugsplads med åbningstider også i weekends og på helligdage.
  • Opsætning af affaldssække ved de offentlige strandadgange.
  • Sikring af anvendelse af små komprimatorvogne til afhentning af dagrenovation i sommerhusområderne.
  • Opsætning af avis og flaske containere i udkantsområderne.
  • Fastlæggelse af bagatelgrænse for opkrævning/regulering af vandafledningsafgifter hos ejendomme med septiktank.
  • Etablering af forsøgsordning for afhentning af storskrald.

Information via hjemmesiden

Landliggersammenslutningen tilstræber på denne hjemmeside, at bringe aktuel information til Halsnæs Kommunes sommerhusejerne. Informationerne bliver på denne måde tilgængelige for alle, der har adgang til Internettet.

Der er også mulighed for at kontakte Sammenslutningens Forretningsudvalg via hjemmesiden.