Personoplysninger

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler Landliggersammenslutningen i Halsnæs i medfør af persondataforordningen 

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: 

Landliggersammenslutningen i Halsnæs v. Formand Ib Thyge Christensen, Søhøj Park 9 3650 Ølstykke, CVR. 35501029 

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 5. marts 2019 

1. Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen?
Følgende bestyrelsesmedlemmer:

Formand Ib Thyge Christensen, mail: itc@kp.dk
Næstformand Torben Langendorff, mail:  torben@langendorff.dk
Kasserer Søren Springer,  mail: springer.bilde@mail.dk
Sekretær Rene Sommer, mail: eldstroem@mail.dk
Medlem af Grønt Råd & Nordkysten: O.A.K. Nielsen, mail: oak@privat.dk

2. Hvad er formålene med behandlingen? 
Varetagelse af medlemsforhold, herunder kommunikation, generalforsamlinger og kontingent- opkrævning 

3. Hvilke personoplysninger behandler vi?
Almindelige personoplysninger: 
a) Navn
b) Mailadresse
c) Telefon
d) Adresse

4. Hvem behandler vi op- lysninger om? 
Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer: 
a) Medlemmer

5. Hvem videregives oplysningerne til? 
a) Oplysninger videregives ikke.  

6) Hvornår sletter vi per- sonoplysninger i foreningen?
Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer i op til 2 år efter tilhørsforholdets ophør. 

7) Hvordan opbevarer vi personoplysninger i foreningen?
Vi opbevarer alle personoplysninger på foreningens Dropbox, der er beskyttet af password, og hvortil kun de 5 bestyrelsesmedlemmer, der har ansvaret for databeskyttelse i foreningen, har adgang. 

8) Hvad skal vi gøre, hvis der sker brud på persondatasikkerheden?
Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, drøfter vi eventuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet.

9) Hvad kan vores IT-system, og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT-systemer?
Vores It-system kan følgende:
Systemet har ikke en automatisk slettefunktion, så vi gennemgår oplysningerne manuelt.

Vi er opmærksomme på, at systemet gerne må bidrage til:
a) at vi ikke indsamler flere oplysninger end nødvendigt.
b) at vi ikke opbevarer oplysninger længere end nødvendigt.
c) at vi ikke anvender oplysninger til andre formål, end de formål, som oplysningerne
oprindeligt blev indsamlet til.