Delegeretmøde 2019 – indkaldelse

Til            Formænd for foreninger og Vejlaug i Halsnæs Kommune

                                                                                 Halsnæs d. 22.9.2019

I henhold til Landliggersammenslutningens vedtægter §5 indkaldes herved til ordinært delegeretmøde

Indkaldelse til Delegeretmøde på Ølsted Kro
søndag d. 27.10.2019 kl. 10.00

Efter delegeretmødet serveres en let frokost. Tilmelding til frokosten gives til Marianne Frost, senest 21.10.2019 på telefon 21209093 eller på email marianne@frost.eu

Foreningen har én stemmeberettiget delegat. Såfremt andre medlemmer end foreningens delegat (normalt formanden) ønsker at overvære mødet, er de naturligvis velkomne. 

Dagsorden:

1.  Foredrag med Nicole Madsen
Halsnæs kommune forbereder en ny spildevandsplan 2021 – 2031.

Der vil være særlig opmærksomhed på de ukloakerede sommerhusområder. 

Altså områder med nedsivningen af spåildevandet.

Det drejer sig især om områder med høj grundvandstand, steder hvor der er risiko for forurening af  drikkevandsboringer og steder hvor der skal tages andre miljøhensyn.

Vi indleder derfor mødet med et oplæg, hvor Nicole Brogaard Madsen fra Halsnæs Kommune vil fortælle om spildevandsplanen.

Hvis I allerede har spørgsmål omkring spildevandsplaner, sendes disse, senest 21/10 2019 til oak@privat.dk, der vil samle op og videresende til Nicole.

Bestyrelsen har udarbejdet et kort notat om tekniske løsninger i forbindelse med nedsivning af spildevand (bliver lagt på hjemmesiden i forbindelse med mødet)

2.  Valg af dirigent

3.  Beretning

4.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt forslag om  decharge

5.  Behandling af indkomne forslag 

  • Ændring af Vedtægter (forslag til nye Vedtægter vedhæftet indkaldelsen)

6.  Valg af medlemmer til forretningsudvalget

7.  Valg af sammenslutningens formand, som skal være medlem af forretningsudvalget

8.  Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget

9.  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

10.  Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår

11.  Eventuelt

Ad. Pkt. 5-8 Medlemmer af forretningsudvalget – se side 2.

Med venlig hilsen

Ib Thyge Christensen

Formand

Delegeretmøde søndag d. 27.10.2019 kl. 10.00 på Ølsted Kro

Liste over forretningsudvalgets medlemmer m.fl. 2018-2019:
Ib Thyge Christensen, Parcelforeningen Granhøjen, Formand (ikke på valg)
Torben Langendorff, G/F Blåhatvej, næstformand (på valg, modtager genvalg)
Peer Martin Larsen,  aftrædende kasserer (på valg, modtager ikke genvalg)
Søren Springer, G/F Østergården, fremadrettet kasserer (ikke på valg)
Marianne Frost, G/F Grævlingehøj, sekretær (ikke på valg)
OAK Nielsen , Parcelforeningen Granhøjen, Grønt råd (på valg, modtager genvalg)

Suppleanter 2018-2019:
Erna Johannessen, G/F Østergården, suppleant (på valg hvert år)
René Sommer, G/F Blåhatvej, suppleant (på valg hvert år)

Revision 2018-2019:
Bjarne Hesselberg – revisor (på valg hvert år)
Stig Wessberg – revisor suppleant (på valg hvert år)

Medbringes i udfyldt stand til delegeretmødet 27.10.2019

Foreningens navn:                      _______________________________________

Som stemmeberettiget på delegeretmødet 2019 deltager: ___________________

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder, Generalforsamling, Nyt fra Landliggersammenslutningen. Bogmærk permalinket.