Bestyrelsesmøde den 12.april 2022

Kære alle

Efter tilbagemeldinger på mødedato indkaldes der til bestyrelses møde den 12.april 2022.

Mødested Ølsted Kro kl. 17,30 hvor der vil være et stykke smørrebrød til mødet.

Dagsorden er som følger:
1.     Godkendelse af dagsorden.

2.     Godkendelse af referat fra sidste møde.

3.     Hjemmesiden

4.    Orientering v/formanden siden sidst herunder møde med andre organisationer/foreninger

5.    Orientering fra øvrige FU-medlemmer

6.    Høringssvar fra Halsnæs kommune vedr Spildevandsplan (Kloakering)

7.    Mulige fremtidige medlemmer – hvor er vi med skrivet til nye medlemmer Rene og Søren

8.    Kontakt til andre Landliggersammenslutninger.

9.    Økonomi ved Evt regnskab 2021 og kommende budget Søren

10. Skriv fra Rene til medlemmerne

11. Orientering fra OAK vedr. Nordkystens fremtid og Arresø gruppen

12. Eventuelt

Der bedes melde om man kommer eller afbud.

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder, Bestyrelse. Bogmærk permalinket.