Der gives alt for mange dispensationer

DEBAT I Gribskov Kommune har vi en kommuneplan og nogle helhedsplaner for de forskellige geografiske områ- der samt en række lokalplaner, som tager hensyn til de pågæl- dende områders særpræg og udtryk.

Hos Det Konservative Fol- keparti ønsker vi at overholde vedtagne kommuneplaner og lokalplaner.

Det må være udgangspunk- tet, og det, man som borger og evt. tilflytter kan regne med. Vi anerkender, at der i ny og næ kan være behov for en dispen- sation eller en ændring i en forældet lokalplan, men set med vores briller har det har taget overhånd.

Afvises en sag i planklage- nævnet efter en fejlbehand- ling, så tager et flertal i byrå- det i mange tilfælde ikke læn- gere konsekvensen og siger ”vi begik en fejl”, men vælger i ste- det at tilpasse lokalplaner mv., så projekterne alligevel kan gennemføres. Tag f.eks. bygge- sagen på Sandet. Et enfamilies- hus skal ombygges til 12 ejer- lejligheder.

Efter sagen blev underkendt i Planklagenævnet, lægger flertallet blot op til at ændre lokalplanen i stedet. Stik imod naboernes ønsker. Det ska- ber utryghed og utilfredshed. Det synes vi i Det Konservati- ve Folkeparti ikke er ordent-

ligt. Når man bosætter sig et sted, skal man kunne have til- lid til, at området ikke pludse- lig ændrer karakter.

I Vejby blev der for under et år siden vedtaget en lokalplan for et nyt boligområde. Det blev forsikret, at et nyt projekt skulle udvikles efter den ved- tagne lokalplan.

Nu ligger der et nyt projekt, og der lægges op til dispensa-

tioner og måske ændring af en spritny lokalplan.

Det Konservative Folkepar- ti mener, at vi overordnet har en god kommuneplan og nog- le gode lokalplaner. Det kræ- ver bare nogle politikere, som ønsker at respektere dem, så borgere med ro i sindet kan købe en ejendom og tro på, at området ikke pludselig fuld- stændig ændrer stil og udtryk.

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder, Lokalplaner. Bogmærk permalinket.