Forretningsudvalgsmøde nr. 218 – 7.3.2019

Mødedeltagere:Ib Thyge Christensen (ITC), Torben Langendorff (TL), Søren Springer (SS), Rene Sommer (RS), O.A.K. Nielsen (OAK) & Marianne Frost (MF). 

Afbud:Erna Johannessen (EJ) & Per Martin Larsen (PMA) 

Dagsorden:Godkendelse af dagsorden.Dagsordenen blev godkendt.

  • Godkendelse af referat fra 15.12.2018 og 17.1.2019:  Godkendt.                                             Referaterne sendes ud til mødedeltagerne til godkendelse og efter 8 dage lægges de på hjemmesiden.
  • Forventninger til FU-udvalget, herunder hjemmesiden:

         MF har fået godkendt hjælp til hjemmesiden. 

         Formanden står for udsendelse af Dagsorden.

         Opgavefordeling:

Lokalplaner:forår 2019: ITC, OAK, RS & MF

Påfyldning af sand & Sten i Roskilde Fjord:OAK og MF

Høfder langs Kattegat – Nordkysten:ITC og OAK

         Store sommerhuse:ITC og SS, RS

Etablering af cykelsti, Nyvej, Asserbo:OAK og ITC 

Dialog kommune:ITC og MF

Kloaktering og lys på veje:OAK &TL 

Reakreative områder:OAK & MF

Nordkysten:OAK & TL

  • Orientering v/formanden 

ITC været på rundtur i sommerhusområde m store sommerhuse. Der er en del debat om hvad der er lovligt hjemmel til. ITC følger sagen. SS og RS går med på opgaven.

ITC er i gang med at arrangere møde med rådhuset. 

  • Orientering v/øvrige FU-medlemmer

OAK: forsøger at få medlemmer opdaterede rent navne- & kontaktmæssigt. 

Kasserer SS: 2019 opkrævninger er sendt ud. 35 foreninger er aktive. 16 har pt. betalt. 

  • Orientering v. OAK. omkring Nordkysten 

Der var møde i februar. Teknisk Direktør i Halsnæs & Helsingør Kommune havde meldt 

afbud. Der er store uenigheder om hvad der er hensigtsmæssigt og mødet bar præg af, at opgaveløsningerne omkring høfder ikke er helt gennemtænkte. 

I denne forbindelse vil det være rart, hvis vi kan finde frem til person/er som kan hjælpe med, at vurdere cost-benefit og cost-effektiveness. Giv gerne besked, hvis I har kendskab hertil.

Referat af møde lægges under Nordkysten.

  • Mulige fremtidige medlemmer: 

Liste udarbejdet af OAK blev uddelt. Når hjemmesiden er opdateret, 

  • Kontakt til andre Landliggersammenslutninger 

Ib har talt med Gribskov Landliggersammenslutning og der er åbnet op for muligheden for fremtidigt samarbejde. 

OAK undersøger kontakt til Helsingør Landliggersammenslutning. 

  • GDPR

Privatlivspolitik m.v. lægges på hjemmesiden. 

Navne på Formænd samt kontaktdata fjernes fra hjemmesidens liste over medlemmer. 

Eventuelle Hjemmesider samt Medlemsnummer tilføjes i stedet. 

Samtykkeerklæring til Forretningsudvalget udarbejdes.

TL hjælper med at tjekke hjemmesidens ældre referater m.v. for persondata. Eventuelle persondata skal efterfølgende fjernes, således at GDPR overholdes. E

Eventuelt

Vedtægter samt Økonomi sættes som punkt på næste mødes agenda.

Dato for Delegeretmøde 2019 – 15.9-15.11.  ITC hører Ølsted Kro herom.

Forslag til foredragsholder tages op på næste møde.

Næste møde: Torsdag d. 2.5.2019 kl. 18.00 på Ølsted Kro.  

Referent: Marianne Frost 11.3.2019

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder, Bestyrelse, Nyt fra Landliggersammenslutningen, Referater. Bogmærk permalinket.