Grønt Råd v. O.A.K. Nielsen

Grønt Råder et forum for dialog og øget samarbejde vedrørende natur- og miljøspørgsmålmellem interessegrupper, politikere og kommunale embedsmænd.

Grøn Råd beskæftiger sig med rådgivning i generelle og principielle spørgsmål indenfor natur og miljø typisk naturgenopretning, naturpleje, fredninger, vandløb, naturforvaltning og planloven vedr. det åbne land.

Grønt Råd kan i øvrigt tage alle væsentlige natur- og miljøemner på dagsordenen.

Grønt Råd består af:

Formand og næstformand fra udvalget for Miljø og Teknik.

En medarbejder fra administrationen i Miljø og Teknik.

En repræsentantmed lokal forankring i kommunen for hver af de organisationer og foreninger som Udvalget for Teknik og Miljø udpeger.

For hvert af rådets medlemmer kan der udpeges en suppleant.

Kommunen fungerer som sekretariat og har følgende opgaver:

Indsamler dagsordenspunkter inden mødet.

Forbereder rådets møder sammen med formanden, herunder udformning af dagsorden.

Indkalder til møder og udsender dagsorden.

Skriver og udsender beslutningsreferat.

Arrangerer evt. temamøder/ture.

Besvarer henvendelser til Grønt Råd.

Indkalder/indsamler forslag til organisationer og repræsentanter i Grønt Råd.

Formand og næstformand for Grønt Råd vælges frit blandt medlemmerne.

Der holdes som udgangspunkt fire ordinære møder om året. Mødedatoer for næste års møder fastsættes på årets sidste møde, formanden kan indkalde til ekstraordinære møder.

Landliggersammenslutningen har en repræsentant i Grønt Råd, O. A. K. Nielsen.

Emner der ønskes bragt op i Grønt Råd sendes til oak@privat.dk, 47 74 96 46, der efter aftale med forretningsudvalget vil få det på dagsordenen.

Dette indlæg blev udgivet i Grønt Råd, Nyt fra Landliggersammenslutningen, Referater. Bogmærk permalinket.