Forretningsudvalgsmøde 15.12.2018

Referat af Forretningsudvalgsmøde med overdragelsesmøde på Ølsted Kro lørdag d. 15.12.2018.

Mødedeltagere:Anette Stæhr,  Ib Thyge Christensen (ITC), O.A.K. Nielsen (OAK), Per Martin Larsen (PMA), Søren Springer (SS), Torben Langendorff  (TL) & Marianne Frost (MF)

Det overordnede formål med mødet var at få materiale og opgaver overdraget fra det tidligere forretningsudvalg (bestyrelse) og give Anette en lille erkendtlighed for hendes store arbejde i sammenslutningen. 

Anette havde alt ønskeligt materiale med. En kæmpe tak til Anette herfor.

Bestyrelsens roller fremadrettet:

Ib Thyge Christensen, Formand

Torben Langendorff, Næstformand

Per Martin Larsen, Kasserer 

Søren Springer, Medlem & delkasserer

O.A.K. Nielsen, Medlem af Grønt Råd og Nordkysten

Marianne Frost, Sekretær

Hjemmesiden har Jens Jørgen stået for. Den ligger hos One.com. 

Anette vil få Jens Jørgen til at lægge sidste referat fra Delegermøde på hjemmesiden og MF tager kontakt med Jens Jørgen, for at få password m.v. overdraget (samt forhåbentlig en indsigt i, funktioner på hjemmesiden). Det er tanken, at MF og TL fremadrettet har adgang til web. PMA fik til opgave at finde regning af oprettelsen af web, således at programmøren evt. kan kontaktes.

Anette havde liste med medlemmer (formænd) og kasserer – dem sørger MF for opdatering af, så høres der om nye medlemmer/ændringer, skal MF kontaktes herom.

PMA & SS står for at udsende opkrævninger for 2018. MF sender kassererliste samt brev til SS, som så sender opkrævninger til de enkelte kasserer ud fra antal medlemmer i de enkelte foreninger. 

Bankfuldmagtspapirer havde Anette også klar, således at papirer på mødet blev underskrevet, så også Søren Springer, som skal udsende opkrævninger, kan få adgang til bankkontoen.

Sidst fik Anette ændret hos Erhvervsstyrelsen, så ITC står som formand for foreningen. Sammenslutningens CVR. Nr.: 35501029.

Næste møde blev aftalt til 17.1.2019 hos OAK, hvor vi var enige om, at også suppleanter tilbydes at deltage i mødet. Forslag til Agenda vedlagt.Referent Marianne Frost, d. 18.12.2018

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelse, Nyt fra Landliggersammenslutningen, Referater. Bogmærk permalinket.