Kloakering i sommerhusområder

Debat

Kommunalbestyrelsen med undtagelse af Ven- stre og DF ønsker at klo- akere store dele af vore sommerhusområder. De bør erkende at den store ulovlige helårsbeboelse, som kommunen ikke har ønsket at stoppe i mange år, både under den gam- le kommunalbestyrelse og den nuværende, har været en stor belastning for miljøet i sommerhus- områderne og i Roskilde fjord.

Før en kloakering kan komme på tale var det en ide at kommunen sikrer at loven om ophold i som- merhusområderne over- holdes. Alt for mange bor hele året i et sommerhus der ikke må beboes per- manent fra 1. november til 29. februar, dog med nogle få undtagelser.

Når de mange der bor ulovligt hele året er væk hvor stor er så det påståe-

de miljøproblem og er det økonomisk rentabelt at kloakere?

Med til problemet er også at prisen for vand vil stige til langt over det dobbelte for alle, på grund af den påtvungne spildevandsafgift, der følger med en kloake- ring.

Det må forventes at kommunen har helt styr på hvem der bor ulovligt, de betaler skat, modtager ydelser, får tømt skral- despand og modtager post, samt er registreret på den pågældende som- merhus adresse.

Årsagen til et eventuelt miljøproblem er helt og holdent de siddende kom- munalbestyrelser, der ikke igennem mange år har gjort noget ved den ulovlige brug af sommer- husene på Halsnæs.

Peer Pedersen,

Baggersvej 4, Frederiksværk

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder, Kloakering. Bogmærk permalinket.