Unge sat ud af sommerhus

PARTY: Nye plager for naboerne til luk- sussommerhusene på Asserbohusgrun- den.

ASSERBO: Luksussommer- husene på Asserbohus- grunden er kaldt både par- tylandsbyer og udlejnings- fabrikker, og den seneste uge har naboer til husene været plaget af ekstraordi- nære problemer med fest- glade unge mennesker, der har spillet høj musik og ikke rettet sig efter anmodninger om at skrue ned.

Frederiksborg Amts Avis erfarer, at i et tilfælde er en gruppe unge direkte blevet sat ud af det lejede sommer- hus på Asserbohusvej efter flere dage med fest, larm og store affaldsmængder på grunden.

Nordsjællands Politi har den seneste uge registre- ret omkring 30 klager over musik til ulempe fra som- merhusområder i særligt Halsnæs og Gribskov kom- mune. Meget tyder på at en del unge, der normalt i disse dage er til Roskildefestival, har valgt at flytte festen ud i sommerhushaver i stedet. – Jeg har selv prøvet at ringe til poltiet to gange, men de meddelte at de ikke havde tid til at komme forbi, siger en af naboerne til megasommerhusene i Asserbo Kent Lønne.

Bilerne fylder også godt op ved sommerhusene på Asserbohusgrunden.
Foto: Niels J. Larsen

Vagter på
Han forstår godt at de unge vil feste, men beklager at de ikke forstår skue ned og hyg- ge sig indvendigt i husene, når de bliver bedt om det.

Udlejningsbureauerne, der står for sommerhusene har hyret vagter til løben- de at holde øje med hvad der sker. Og problemer- ne med unge lejere i disse dage bekræftes fra Tina Ratchinsky, Novasol i Gille- leje, der har nogle af huse-

ne på Asserbohusgrunden, mens andre udlejres gen- nem Dancenter og Luksus- sommerhuse.dk

– Vi har kæmpe udfordrin- ger med klager fra naboer, hvor børnefamilier er vold- somt generet og ikke vil have en Roskildefestival i baghaven. De unge lejere er supersøde, når vi snakker med dem, men når sprut- ten går ind, går forstanden ud. Vore vagter er gode til at håndtere de unge menne- sker, men nogle af de unge udviser direkte truende ad- færd, siger hun.

Problemet er blandt andet at man på forhånd ikke ved om det er til ungdomsfester, husene udlejes. I mange til- fælde er det forældrene som lejer. Tina Ratchinsky kon- staterer at de unge gerne må feste, bare de ikke er flere i husene end der må være og de opfører sig ordentlig.

Udlejningsbureauerne har hyret vagter der jævnligt besøger udlejningshusene og søger at dæmpe de unge feststemte.

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder, Store sommerhuse. Bogmærk permalinket.