Misfortolkning af sommerhussag

Debat

Tak til Søren Bald, formand for ejerlauget Sandbo, for at havde læst mit indlæg vedrørende debatten om udarbejdelse af lokalplan for Asserbohus-grunden, og begrænsning af størrelse af sommerhusgrunde og bebyggelse af disse.

Da jeg læste Søren Balds fortolkning af mit indlæg, blev jeg i tvivl, om det var mit indlæg, han refererede til, for gengivelsen af dette er på ingen måde korrekt, for mig virkede det mere som en politisk modstander, der ønskede at sætte et andet parti i dårligt lys til fordel for det parti, Søren Bald selv repræsenterer.

Hvis man skal indgå i en debat, skal man holde sig til fakta, og fakta er, at jeg som næstformand i Konservativ vælgerforening i Halsnæs på INTET tidspunkt har slået på tromme for at blæse på sommerhusloven, ej heller for ændring af reglerne for udlejning af sommerhuse, så der kan bygges mega sommerhusbyer.

Endvidere kan jeg orientere formanden for ejerlauget Sandbo om, at man som sommerhusejer har mulighed for at udleje sit sommerhus, blot til info, endelig mener jeg nu ikke, at jeg i mit indlæg har lagt en bombe under kursuscentre og kroer ved at gøre opmærksom på, at et stort sommerhus kunne bruges til mindre kursusvirksomhed, dette er en helt klar overfortolkning.

Efter at havde rettet på formanden for ejerlauget Sandbo gengivelse af mit tidligere indlæg her i Frederiksborg Amts Avis, vil jeg da gerne igen gentage, hvorledes jeg ser på sagen vedrørende udarbejdelsen af lokalplanen for omkring Asserbohus-grunden.

Set fra mit synspunkt er det trist, at vi skal begrænse størrelsen af sommerhusgrunde og bebyggelse af disse, da jeg er tilhænger af den personlige frihed og har man lyst til at købe en stor sommerhusgrund, og bygge et stort sommerhus på grund af en stor familie, så skal det ikke være en lokalplan, der skal stoppe dette, for hvem skal så bestemme, hvornår et sommerhus er stort, og hvor stort er stort??

Kernen i denne diskussion er vel, hvorledes sikrer man sig, at lejere i udlejningsommerhuse færdes bedst og til mindst gene for området, for alt andet lige kan man godt opleve, at fire mennesker i et lille sommerhus kan larme mere end ti mennesker i et stort sommerhus, så man skal ikke skære alle over en kam.

Kim Jensen

Næstformand for Konservativ vælgerforening Halsnæs.

Hovedformålet med sommerhusloven er at hindre et øget pres på landets rekreative arealer, og at lov om erhvervelse af fast ejendom, som administreres af Justitsministeriet, ikke omgås. Sommerhuslovens regler om udlejning har derfor til stadighed været administreret restriktivt for at sikre, at udlejning af ferieboliger ikke bliver et erhverv for ejerne.

Udlejning af 1 – 2 ferieboliger anses normalt ikke som erhvervsmæssig udlejning, forudsat at ejeren selv benytter ferieboligen i et ikke-uvæsentligt omfang, og at udlejningen ikke får mere professionel karakter. Hvis en privatejet feriebolig kun bruges til udlejning og ikke bruges af ejeren selv, vil udlejningen dog blive anset som erhvervsmæssig i forhold til sommerhusloven

Udlejning af beboelser i sommerhusområder skal ske i overensstemmelse med planlovens § 40, stk. 1 om sommer- og vintersæsonen, uanset om der er tale om udlejning, der kræver tilladelse efter sommerhusloven, og uanset om der er tale om erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig udlejning.

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder, Lokalplaner. Bogmærk permalinket.