Indkaldelse til delegeretmøde 2018

Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune
Indkaldelse til delegeretmøde 2018 

Formand Anette Stæhr, Millingvej 5, 3450 Allerød

www.landligger-halsnaes.dk

Allerød d. 26.09.2018

Til medlemmer af Landliggersammenslutningens foreningers formænd.

I henhold til Landliggersammenslutningens vedtægter § 5 indkaldes herved til ordinært delegeretmøde

Lørdag d. 27. oktober 2018 kl. 10.00 på Ølsted Kro, Hovedgaden 16, 3310 Ølsted

Efter delegeretmødet serveres en let frokost.

Tilmelding til frokosten til Anette Stæhr, senest 21. oktober på telefon 21606791 eller på anette.staehr@kabelmail.dk

Foreningen har én stemmeberettiget delegat. Såfremt andre medlemmer end foreningens delegat (normalt formanden) ønsker at overvære mødet, er de naturligvis velkomne.

Kl. 10 vil vi starte med et indlæg om FREDERIKKE, Turbåden på Arresø v/ OAK Nielsen

Har du/I spørgsmål vedrørende dette emne sendes de til O. A. K. Nielsen, Nattergalestien 16, 3300 Frederiksværk, oak@privat.dk

Spørgsmål skal være fremsendt senest 21. oktober.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt forslag om decharge (vedlagt)

4. Behandling af indkomne forslag. (se vedlagte forslag)

5. Valg af medlemmer til forretningsudvalget (se side 2)

6. Valg af sammenslutningens formand, som skal være medlem af forretningsudvalget

7. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

9. Forslag til budget samt fastlæggelse af kontingent for regnskabsåret 2019/2020

10. Eventuelt

Ad. Pkt. 5-8 Medlemmer af forretningsudvalget m.fl. se side 2.

Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune

Formand Anette Stæhr, Millingvej 5, 3450 Allerød

www.landligger-halsnaes.dk

Delegeretmødet lørdag d. 27. oktober 2018 kl. 10.00 på Ølsted Kro

Liste over forretningsudvalgets medlemmer m. fl.:

O. A. K. Nielsen, Parcelforeningen “Granhøjpå valg 2019

Jørgen Damm Pedersen, Melby-Områdets GF på valg 2019

Anette Stæhr formand, GF Arrenæs på valg 2019

Marianne Søltoft Buhl, GF Orehøjgård på valg 2018

Peer Martin Larsen, GF Arrenæs på valg 2018

Jens Jørgen Lind, GF Strandagergaard Liseleje på valg 2018

Suppleanter:

Der skal vælges 2 suppleanter

Revisor / Revisorsuppleant:

Revisor Ib Thyge Christensen, Parcelforeningen Granhøj på valg 2017

Revisorsuppleant Marianne Frost, GF Grævlingehøj på valg 2017

________________________________klip her__________________________________________

MEDBRINGES I UDFYLDT STAND til delegeretmødet 27. oktober 2018

Foreningens navn: ________________________________________________________

Som stemmeberettiget på delegeretmødet deltager: _____________________________________

Allerød april 2018

Forslag til fremlæggelse på Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommunes delegeretmøde 27. oktober 2018.

Undertegnede indstiller til delegeretmødet at nedlægge Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune, da vi ikke længere mener, den har relevans.

Jens Jørgen Lind, G/F Strandagergaard Liseleje

Marianne Søltoft Buhl, G/F Orehøjgård

Anette Stæhr, G/F Arrenæs

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamling. Bogmærk permalinket.