Bestyrelsesmøde den 26. september 2022

Som tidligere indkaldt holder vi jo bestyrelses møde den 26. september 2022.

Mødested ODD Fellow i Frederikssund, Lundevej 27 kl. 17,30 hvor der vil være et stykke smørrebrød til mødet.

Dagsorden er som følger:

1.     Godkendelse af dagsorden.

2.     Godkendelse af referat fra sidste møde.

3.     Hjemmesiden

4.    Orientering v/formanden siden sidst herunder møde med andre organisationer/foreninger

5.    Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

6.    Drøftelser med Halsnæs kommune vedr Spildevandsplan (Kloakering) samt Lokalplaner i Halsnæs

7.    Mulige fremtidige medlemmer – hvor er vi med skrivet til nye medlemmer Rene, Søren og Jens Jørgen

8.    Kontakt til andre Landliggersammenslutninger.

9.    Økonomi ved regnskab 2021 samt 2022 og kommende budget Søren

10. Skriv fra Rene til medlemmerne se også punkt 7

11. Orientering fra OAK vedr. Nordkystens fremtid, Arresø gruppen samt Grønt Råd

12. Planlægning af Generalforsamlingen november 2022

13. Eventuelt

Der bedes melde om evt afbud. For nuværende deltager alle i mødet

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder, Bestyrelse. Bogmærk permalinket.