Kommunalbestyrelsen Halsnæs Kommune

Til Kommunalbestyrelsen Halsnæs Kommune

Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune ser med stor bekymring på Svend Petersens aktiviteter i Melbykilen som der efterhånden er skrevet meget om
.
Flere af aktiviteterne er ligefrem ulovlige – så på sidelinjen kan man undre sig over det får lov til at eskelere her tænker vi på nedlæggelse af diget, gødskning, hegning mv.

Endvidere presser han på med ønsker om udstykning, selv om det ikke umiddelbart kan lade sig gøre i følge loven om landzone. Vi ved at Byrådet i Halsnæs Kommune har afvist udstykningsplanerne. Men indtil videre er der ikke sket noget i forhold til at genoprette de nævnte ulovligheder hvilket man kan undre sig over.

Endvidere fremmer det ej heller oplevelsen af arealanvendelsen og hegningen i de landskabelige værdier.

Landliggersammenslutningen opfordrer Kommunalbestyrelsen i Halsnæs Kommune til at sikre at de landskabelige værdier bevarelse og stoppe de igangværende ulovligheder.

Hvis der skulle være spørgsmål kontakt undertegnede.

Med venlig hilsen

Ib Thyge Christensen Hulvejen 9, 3300 Frederiksværk
41 89 71 01

Formand for Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune

Dette indlæg blev udgivet i Alle nyheder. Bogmærk permalinket.