Aktuelle sager

Lokalplaner

Påfyldning af sand og sten i Roskilde Fjord

Høfder langs kystlinjer

Uønskede vækster i naturen; bjørneklo, japansk pileurt, hyben

Store sommerhuse til udlejning i sommerhus områder

Etablering af cykelsti (Asserbo)

Etablere/sikre fast dialog med kommunen

Kloakering samt lys på veje

Sikre naturen i rekreative områder samt en fornuftig brug heraf med offentlig adgang