Affaldsregulativer 2022

I forbindelse med den grønne omstilling har Halsnæs Kommune nu fastlagt nye regler for håndteringen af husholdningsaffald i januar 2022. Dette er med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

Her kan du se regulativerne for husholdningsaffald: