Kategoriarkiv: Alle nyheder

Referat af bestyrelsemøde nr. 223

Bestyrelsesmøde nr. 223 Mødested Ølsted Kro d. 20. September 2020 kl. 10.30 Mødedeltagere: Ib, Torben, OAK, Søren og Erna. Der forelog afbud fra: Rene og Marianne Dagsorden: Ad 1.    Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. Ad 2.   Godkendelse af referat fra … Læs resten

Udgivet i Alle nyheder, Bestyrelse, Nyt fra Landliggersammenslutningen, Referater | Kommentarer lukket til Referat af bestyrelsemøde nr. 223

Kloakering i sommerhusområder

Debat Kommunalbestyrelsen med undtagelse af Ven- stre og DF ønsker at klo- akere store dele af vore sommerhusområder. De bør erkende at den store ulovlige helårsbeboelse, som kommunen ikke har ønsket at stoppe i mange år, både under den gam- … Læs resten

Udgivet i Alle nyheder, Kloakering | Kommentarer lukket til Kloakering i sommerhusområder

Kloakeringssag skal gå om

Forvaltning erkender fejl i beregningsgrundlaget HALSNÆS Udvalget for Miljø og Plan kommer til at kigge på kommunens spildevandsplan en ekstra gang. Læs også: Stort sommerhusområde skal kloakeres. I udvalget var der politisk uenighed om den del af sagen, der handler om kloakering af … Læs resten

Udgivet i Alle nyheder, Kloakering | Kommentarer lukket til Kloakeringssag skal gå om

Flertal for kloakering af stort sommerhusområde

I en ny spildevandsplan for Halsnæs Kommune skal der gøres en indsats for at begrænse overløb både af hensyn til miljø og økonomi, og der skal arbejdes videre med kloakering af to områder i kommunen, ved den såkaldte Maglemosegrøft i … Læs resten

Udgivet i Alle nyheder, Kloakering | Kommentarer lukket til Flertal for kloakering af stort sommerhusområde

Unge sat ud af sommerhus

PARTY: Nye plager for naboerne til luk- sussommerhusene på Asserbohusgrun- den. ASSERBO: Luksussommer- husene på Asserbohus- grunden er kaldt både par- tylandsbyer og udlejnings- fabrikker, og den seneste uge har naboer til husene været plaget af ekstraordi- nære problemer med … Læs resten

Udgivet i Alle nyheder, Store sommerhuse | Kommentarer lukket til Unge sat ud af sommerhus

Misfortolkning af sommerhussag

Debat Tak til Søren Bald, formand for ejerlauget Sandbo, for at havde læst mit indlæg vedrørende debatten om udarbejdelse af lokalplan for Asserbohus-grunden, og begrænsning af størrelse af sommerhusgrunde og bebyggelse af disse. Da jeg læste Søren Balds fortolkning af … Læs resten

Udgivet i Alle nyheder, Lokalplaner | Kommentarer lukket til Misfortolkning af sommerhussag

Havet: Med- eller modspiller langs Nordkysten?

KYSTBESKYTTELSE: Man bør genetablere de gamle sten- forekomster ude i vandet. Stenene kan lægges vinkel- ret på kysten i en zone fra 50 meter fra stranden og ud til en til to kilometer. De vil blive bevokset med tang og … Læs resten

Udgivet i Alle nyheder, Byggesager | Kommentarer lukket til Havet: Med- eller modspiller langs Nordkysten?

Byggesager med udfordringer

Debat Hvad er det rigtige at gøre i de situationer, hvor der begås fejl i den kom- munale byggesagsbe- handling. Vi har i de senere år set flere sager, hvor borgere føler sig dårligt behand- let. Enten som bygherre eller … Læs resten

Udgivet i Alle nyheder, Byggesager | Kommentarer lukket til Byggesager med udfordringer

Der gives alt for mange dispensationer

DEBAT I Gribskov Kommune har vi en kommuneplan og nogle helhedsplaner for de forskellige geografiske områ- der samt en række lokalplaner, som tager hensyn til de pågæl- dende områders særpræg og udtryk. Hos Det Konservative Fol- keparti ønsker vi at … Læs resten

Udgivet i Alle nyheder, Lokalplaner | Kommentarer lukket til Der gives alt for mange dispensationer

Skal man acceptere lovbrud?

Ordene “lov og orden” kan betyde meget, men de hæftes tit på de konservative. Det kan de så ikke længere i Halsnæs kommune. Den konservative vælgerforenings næstformand gør klar til at blæse på sommerhusloven, som dels skal beskytte de helt … Læs resten

Udgivet i Alle nyheder, Lokalplaner, Store sommerhuse | Kommentarer lukket til Skal man acceptere lovbrud?